ตารางเปรียบเทียบเครื่องทำน้ำด่าง (Kangen Water®) ของ Enagic กับ เครื่องทำน้ำด่างในท้องตลาด

เงื่อนไข
Enagic
ยี่ห้ออื่นๆ
หมายเหตุ

1. โรงงานผลิต

ญี่ปุ่น

จีน , เกาหลี, ใต้หวัน

เครื่องทำน้ำด่าง เครื่องเดียวในประเทศไทย ทีมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
2. การผลิต
ผลิตทุกชิ้นส่วนในโรงงานเดียว
(Manufacturer)
สั่งชิ้นส่วนจากหลายแหล่งมาประกอบ
(Assembler)
เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงที่สุด Enagic จึงผลิตทุกชิ้นส่วนในโรงงานเดียวกัน “Perfect in one Place”
3. แผ่นเพลต
เป็นแผ่นหนาทึบ (Solid Plate)

แผ่นตาข่าย (Mesh Plate)

แผ่นเจาะรู (Slot Plate)

Solid Plate – ทนทาน ต้นทุนการผลิตสูง
Mesh Plate, Slot Plate – เป็นเทคโนโลยีใหม่ Design มาเพื่อให้ลดปริมาณวัสดุที่ใช้ทำแผ่นเพลต ข้อเสียคือ จะไม่ทนเท่าSolid Plate และ แคลเซียมไปเกาะตามแผ่นตาข่ายได้ง่ายกว่า
4. พื้นที่แผ่นเพลต
210 - 840 ตารางนิ้ว
< 250 ตารางนิ้ว
พื้นที่มาก เครื่องทำงานเสถียรกว่า กำลังการผลิตน้ำ ทำได้มากกว่า
5. ระบบล้างเครื่อง
Auto Cleaning
E-Cleaning
Auto Cleaning
อย่างเดียว
Auto Cleaning อย่างเดียว ไม่สามารถทำให้คราบแคลเซียมหลุดออกมาจากแผ่นเพลตได้หมด เมื่อแคลเซียมในเครื่องมีมากเกินไป เครื่องจะผลิตน้ำด่างไม่ได้ หรือ ประสิทธิภาพน้อยลง
6. การรับประกัน
3- 5 ปี
1- 2 ปี

Enagic มีศูนย์บริการในประเทศไทย http://www.enagic.co.th

7. ไส้กรองได้รับมาตรฐานจาก WQA
Gold Seal WQA
ไม่ได้มาตรฐานจาก WQA
WQA   เป็นองค์กรที่รับประกันความสะอาดของน้ำ เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน จะต้องได้ Certificate Gold Seal จาก WQA
8. มาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ISO 13485

ไม่ได้มาตรฐานจาก
ISO 13485
9. pH น้ำที่ผลิตได้
2.5 – 11.5
4 – 11
น้ำ pH 2.5   เป็นน้ำที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคได้ ใช้ล้างแผล, บ้วนปาก, กำจัดเพลี้ยต้นไม้, รักษาโรคผิวหนัง และไม่มีอันตรายกับร่างกาย
10. หลักการทำน้ำด่าง
ใช้น้ำประปาเท่านั้น ไม่มีการเติมสารละลายอื่นในไส้กรอง
ไส้กรองจะมีสารเคมีบางอย่างอยู่ เพื่อเป็นตัวทำให้น้ำเป็นด่าง
11. ราคา
สูง
ปานกลาง
ใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิต ไม่มีอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว