แนะนำสินค้า
_______________Leveluk Kangen 8 (K8)
- หน้าจอระบบ Touch Screen
- platinum-titanium electrode
  plates 8
แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  5-6 ลิตร/นาที
-
AUTO-CLEANING
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk SD501
- platinum-titanium electrode   plates 7 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  5 ลิตร/นาที
-
มีเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษ
  
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk SUPER 501

- platinum-titanium electrode   plates 12 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  
6 ลิตร/นาที
-
ผลิต Strong Kangen Water   (pH 11.5) และ Strong Acidic   Water (pH 2.5) ได้ประมาณ   3 ลิตร/นาที
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk JR II
- platinum-titanium electrode   plates 3 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  3-4 ลิตร/นาที

  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...

 

 

การบำรุงรักษาเครื่อง
_______________


-


Kangen Water®
  

        

         สำหรับผู้ที่สนใจ เครื่องผลิต น้ำด่างคังเก้น® เชิญมาทดลองดื่ม นำน้ำ

กลับไปดื่มที่บ้าน และร่วมทดสอบ
น้ำด่างคังเก้น® ได้ ..ฟรี..  เพื่อตัวคุณเอง

และคนในครอบครัว
        สนใจติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

        - 085-9121638  คุณสุนทรี        Line ID : soontharee.mary


       [รศ.ภญ. สุนทรี ตันตระรุ่งโรจน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยลัยมหิดล]

        - 089-1839311  คุณทิพวรรณ    Line ID : ivy214

    


เพื่อสุขภาพที่ดีควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร  
 


HomeAbout Kangen Water Healthcare InformationProductsReferenceContact Us

2017 © All rights reserved.