แผ่น Platinum - Titanium Electrode Plates

 

          ในเครื่องทำน้ำด่างของ Enagic® ทุกรุ่น ใช้แผ่น Electrode Plate ขนาดใหญ่ (7 x 5 นิ้ว) ซึ่งแผ่น

Plate นี้เป็นตัวทำให้เกิดการ Electrolysis (ประจุไฟฟ้า) ทำด้วย Titanium 99.99% และเคลือบด้วย

Platinum อีกที ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า น้ำด่างที่ออกมานั้นมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีโลหะหนักจากแผ่น Plate

ปนเปื้อนมากับน้ำ เพราะ Titanium เป็นโลหะที่แข็งที่สุดในโลก เครื่องทำน้ำด่างราคาถูก จะใช้แผ่น

Aluminium แทน หรือใช้ Titanuim ไม่มีบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆ โลหะหนักจากแผ่น Plate จะมี

โอกาสสลาย ออกมาเป็นสารพิษ (Toxic) ปนออกมากับน้ำดื่ม ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก และเราไม่

สามารถรู้ได้เลยว่า แผ่น Plate ในเครื่องทำน้ำด่างแต่ละยี่ห้อใช้โลหะเกรดใดทำ คุณจึงต้องพิจารณา

เครื่องทำน้ำด่างที่มีองค์กรที่เป็นกลางให้การยอมรับ และให้มาตรฐานมากับเครื่องนั้นๆ

 

Kangen Water®

 

 
    เครื่องทำน้ำด่างของ Enagic® ในแต่ละรุ่น ใช้ปริมาณแผ่น platinum-titanium electrode plates


ดังนี้


               Leveluk Kangen 8 (K8)

               - ใช้
platinum-titanium electrode plates 8 แผ่น

               - พื้นที่แผ่น
Plate รวม 560 ตารางนิ้ว (3,612 ตร.ซม.)


               Leveluk SD501


               - ใช้
platinum-titanium electrode plates 7 แผ่น

               - พื้นที่แผ่น
Plate รวม 490 ตารางนิ้ว (3,160 ตร.ซม.)


               Leveluk SUPER 501

               - ใช้
platinum-titanium electrode plates 12 แผ่น

               -
พื้นที่แผ่น Plate รวม 840 ตารางนิ้ว (5,420 ตร.ซม.)


               Leveluk JR II


               - ใช้
platinum-titanium electrode plates 3 แผ่น

               - พื้นที่แผ่น
Plate รวม 210 ตารางนิ้ว (1,355 ตร.ซม.)             หมายเหตุ :  โลหะที่ใช้ทำแผ่น Plates ทำจาก Titanium 99.99% ซึ่งเป็นโลหะชนิดเดียวกัน

กับที่ใช้ทำรากฟันเทียม (Implants) โดยมีความหนา 3 - 5 มม. และยาว 8 -16 มม. (0.24 - 0.8 ตร.ซม.)

ราคา 40,000 - 60,000 บาท ต่อ ฟัน 1 ซี่

 

 

 
 
 


HomeAbout Kangen Water Healthcare InformationProductsReferenceContact Us

2017 © All rights reserved.