แนะนำสินค้า
_______________Leveluk Kangen 8 (K8)
- หน้าจอระบบ Touch Screen
- platinum-titanium electrode
  plates 8
แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  5-6 ลิตร/นาที
-
AUTO-CLEANING
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk SD501
- platinum-titanium electrode   plates 7 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  5 ลิตร/นาที
-
มีเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษ
  
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk SUPER 501

- platinum-titanium electrode   plates 12 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  
6 ลิตร/นาที
- ผลิต Strong Kangen Water   (pH 11.5) และ Strong Acidic   Water (pH 2.5) ได้ประมาณ   3 ลิตร/นาที

  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk JR II
- platinum-titanium electrode   plates 3 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  3-4 ลิตร/นาที

  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...

 

 

การบำรุงรักษาเครื่อง
_______________


-            


        
   การติดตั้งและใช้งานเครื่องทำน้ำด่างคังเก้น

                              (Kangen Water®)          
   Leveluk Kangen 8 (K8)


                   


          ติดตั้งร่วมกับก๊อกน้ำ มีหัวปรับให้เลือกใช้ :
       
        
   - น้ำใช้ [Tap / Shower]

            - น้ำเข้าเครื่องทำน้ำด่างคังเก้น [Kangen]


        


         
   Leveluk Kangen 8 (K8)        

        

        


          Leveluk SD501

       
เพื่อสุขภาพที่ดีควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร    
 
 


HomeAbout Kangen Water Healthcare InformationProductsReferenceContact Us

2017 © All rights reserved.